Tu smo za Vas: 063/341-107

25.2.2022.

archi PLAY je postao deo međunarodnog Erasmus+ projekta Illumine

S ponosom objavljujemo da je Archi Play postao partner na međunarodnom Erasmus+ projektu “Illumine - A community for exploring and sharing uses of evidence-based teaching strategies"

 

Projekat ima za cilj:

1. Postavljanje nove metodologije rada u obrazovanju dece i mladih - “evidence based” - zasnovanog na istraživanju, utemeljenim i proverivim dokazima, eksperimentu, praktičnom radu. Rezultat prve faze projekta treba da bude priručnik sa razvijenim alatima za radionički rad u učionici.

2. Unapređenje kompetencija nastavnika na polju “evidence based” podučavanja kroz konferencije i obuke, od kojih su neke u inostranstvu.

3. Testiranje nove metodologije kroz saradnju sa školama i nastavnicima koji će sprovoditi radionice sa svojim đacima. Radionice se dokumentuju, vrednuju i postaju deo studije slučaja - koja se prevodi na sve jezike zemalja partnera i digitalizuje.

4. Diseminacija - širenje rezultata projekta - kompletan materijal se stavlja na raspolaganje stručnoj javnosti u cilju unapređenja primarnog i sekundarnog obrazovanja, kao i kompetencija nastavnika u Srbiji, Estoniji, Španiji i Portugalu kao zemljama učesnicama u projektu, a potom i šire. Projekat traje 32 meseca, počev od decembra 2020. i zaključno sa decembrom 2023.

 

U projektu učestvuje 6 partnerskih organizacija: UPF - Univerzitet Pompeu Fabra, Barselona; Institut za psihologiju,Univerzitet u Beogradu; Škola digitalnih tehnologija Univerziteta u Talinu; Escola Pia, osnovna škola Barselona; Kokoro asocijacija, Portugal; archi PLAY, Beograd

 

 

Pridruženi partner na projektu je osnovna škola "Mihajlo Petrović Alas", čijih 6 nastavnica i učiteljica pohađa radionice i sprovodi istraživačke projekte. Uz ovu grupu imamo i učesnika iz Osnovne škole  "Sveti Georgije" iz Uzdina - nastavnika Branislava Tođera.

 

Više o projektu možete saznati na: https://illumine.upf.edu

Novosti na projektu možete pratiti i preko društvenih mreža: Facebook groupIllumine LinkedIn GroupIllumine Twitter account