Tu smo za Vas: 063/341-107

Povraćaj sredstava i reklamacija

- Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovite telefonom na broj 0638308128 ili nam pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu office@archiplay.rs i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

 

- Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovite telefonom na broj 0638308128, ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu office@archiplay.rs i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

 

- Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da postupite na način definisan pravilnikom o reklamaciji potrošača za robu kupljenu putem internet prodavnice, koji zajedno sa obrascem zahteva za reklamaciju, treba da pošaljete na adresu office@archiplay.rs.

 

Podaci o firmi archi PLAY d.o.o.

Dubrovačka 14, Beograd

Tel: 0638308128

Broj računa: 160-459045-50

Matični broj 21222291

PIB 109677101

Šifra delatnosti: 3240

e-mail: office@archiplay.rs